Bij gamble-nugget.com, toegankelijk via https://www.gamble-nugget.com, is een van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit Privacybeleid document bevat soorten informatie die wordt verzameld en opgeslagen door gamble-nugget.com en hoe we deze gebruiken.

Indien u bijkomende vragen heeft of meer informatie wenst over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Deze Privacy Policy is enkel van toepassing op onze online activiteiten en is geldig voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij delen en/of verzamelen op gamble-nugget.com. Deze policy is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website verzameld wordt. Onze Privacy Policy werd opgesteld met de hulp van de Gratis Privacy Policy Generator.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons Privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Informatie die wij verzamelen

De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom u wordt gevraagd deze te verstrekken, zullen u duidelijk worden gemaakt op het moment dat wij u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen wij aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of de bijlagen die u ons toestuurt, en eventuele andere informatie die u wenst te verstrekken.

Wanneer u zich registreert voor een Account, kunnen wij u vragen om uw contactgegevens, waaronder zaken als naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen op verschillende manieren, onder meer om:

  • onze website beschikbaar te stellen, te exploiteren en te onderhouden
  • Verbeteren, personaliseren en uitbreiden van onze webste
  • Begrijpen en analyseren hoe u onze website gebruikt
  • Ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, kenmerken en functionaliteit
  • met u te communiceren, hetzij rechtstreeks, hetzij via een van onze partners, onder meer voor klantenservice, om u updates en andere informatie in verband met de webste verstrekken, en voor marketing- en promotiedoeleinden
  • U emails sturen
  • Fraude opsporen en voorkomen

Logbestanden

gamble-nugget.com volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden loggen bezoekers wanneer ze websites bezoeken. Alle hosting bedrijven doen dit en een deel van de analytics van hosting diensten. De informatie verzameld door log files bevatten internet protocol (IP) adressen, browser type, Internet Service Provider (ISP), datum en tijdstempel, verwijzende/exit pagina's, en mogelijk het aantal kliks. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van deze informatie is het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de website en het verzamelen van demografische informatie.

Cookies en webbakens

Zoals elke website, gebruikt gamble-nugget.com 'cookies'. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, inclusief de voorkeuren van de bezoeker, en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikers ervaring te optimaliseren door het aanpassen van onze webpagina inhoud op basis van bezoekers' browser type en / of andere informatie.

Voor meer algemene informatie over cookies, gelieve te lezen "Wat zijn cookies" van Cookie Consent.

Onze reclamepartners

Sommige adverteerders op onze site kunnen cookies en web beacons gebruiken. Onze reclamepartners staan hieronder vermeld. Elk van onze reclamepartners heeft een eigen Privacybeleid voor hun beleid inzake gebruikersgegevens. Om de toegang te vergemakkelijken, hebben we hieronder een hyperlink naar hun privacybeleid opgenomen.

Advertentiepartners Privacybeleid

U kan deze lijst raadplegen om de Privacy Policy te vinden voor elk van de reclamepartners van gamble-nugget.com.

Third-party ad servers of ad netwerken gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript, of Web Beacons die gebruikt worden in hun respectievelijke advertenties en links die verschijnen op gamble-nugget.com, die rechtstreeks naar de browser van de gebruikers worden gestuurd. Zij ontvangen automatisch uw IP adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de doeltreffendheid van hun reclamecampagnes te meten en/of om de reclame-inhoud die u ziet op websites die u bezoekt te personaliseren.

Merk op dat gamble-nugget.com geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die gebruikt worden door derde partij adverteerders.

Privacybeleid van derden

gamble-nugget.com's Privacy Beleid is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Dus, raden we je aan om de respectievelijke Privacy Beleid van deze derde partij ad servers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies over hoe de opt-out van bepaalde opties bevatten.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw individuele browseropties. Voor meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers, kunt u terecht op de respectieve websites van de browsers.

CCPA-privacyrechten (verkoop mijn persoonlijke gegevens niet)

Onder de CCPA, naast andere rechten, hebben Californische consumenten het recht om:

Verzoek aan een bedrijf dat persoonsgegevens van consumenten verzamelt, om de categorieën en specifieke persoonsgegevens bekend te maken die een bedrijf over consumenten heeft verzameld.

Een bedrijf te verzoeken alle persoonlijke gegevens over de consument die het heeft verzameld, te wissen.

Eis dat een bedrijf dat persoonsgegevens van consumenten verkoopt, de persoonsgegevens van de consument niet verkoopt.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

GDPR-rechten inzake gegevensbescherming

Wij willen er graag voor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang - U hebt het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen. Wij kunnen u een kleine vergoeding vragen voor deze dienst.

Het recht op rectificatie - U hebt het recht om ons te verzoeken de informatie die volgens u onjuist is, te corrigeren. U hebt ook het recht om te verzoeken dat wij de informatie die volgens u onvolledig is, aanvullen.

Het recht om gegevens te laten wissen - U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om de verwerking te beperken - U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht te verzoeken dat wij de door ons verzamelde gegevens onder bepaalde voorwaarden overdragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Informatie voor kinderen

Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van het internet. Wij moedigen ouders en voogden aan hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of ze te controleren en te begeleiden.

gamble-nugget.com verzamelt niet bewust enige Persoonlijke Identificeerbare Informatie van kinderen onder de leeftijd van 18 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden wij u ten sterkste aan onmiddellijk contact met ons op te nemen en wij zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.