Allmän policy och information

 • gamble-nugget.com strävar inte efter att informationen på denna webbplats ska användas för olaglig verksamhet.
 • Innehållet på denna webbplats är endast avsett för nyheter och underhållning och kan inte betraktas som juridisk rådgivning av något slag.
 • gamble-nugget.com är en oberoende spelkatalog och informationstjänst som erbjuder den mest omfattande erfarenheten och expertisen om spel.
 • gamble-nugget.com tar inget juridiskt ansvar för fel i detta material.
 • Användare av gamble-nugget.com är ansvariga för att avgöra om det är lagligt för dem att spela ett visst spel eller göra en viss satsning.
 • gamble-nugget.com garanterar inte riktigheten av någon artikel i detta material.
 • gamble-nugget.com ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå till följd av användningen av detta material.
 • Informationen på denna server kan ändras utan förvarning och utgör inte ett åtagande för gamble-nugget.com i framtiden.
 • Alla varumärken som nämns här tillhör deras ägare.
 • Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat av gamble-nugget.com om det inte är märkt med "Copy Freely". Med hänsyn till detta tillstånd godkänner gamble-nuggets användare att alla kopior av dessa dokument som man gör ska behålla alla upphovsrättsliga och andra äganderättsliga meddelanden som finns här.
 • Användare av gamble-nugget.com får inte: kopiera, överföra eller ändra information från denna webbplats på något sätt.
 • Observera att alla produkter, processer eller tekniker i detta dokument kan vara föremål för andra immateriella rättigheter som reserveras av gamble-nugget.com och kan inte licensieras enligt detta dokument.
 • gamble-nugget.com försöker tillhandahålla fullständig, korrekt och aktuell information.
 • Om du upptäcker bristfälliga eller felaktiga uppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected].
 • gamble-nugget.com förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avslå alla förfrågningar om borttagning av innehåll, såvida inte innehållet kan anses vara falskt, vulgärt, hatiskt, obscent, sexuellt orienterat, hotfullt, diskriminerande, inkräktande på en persons privatliv eller på något annat sätt strider mot internationell lag.